12 Januari 2010

KELAS PEMULIHAN KHAS SKKJ.

Keceriaan kelas merupakan satu aspek yang boleh membantu menjayakan matlamat program pemulihan khas. Ini disebabkan kanak-kanak sememangnya berminat dengan perkara sebegini. Namun pemulihan khas sekolah ini juga lebih mengutamakan pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya gabungan aspek-aspek tersebut diharapkan pelajar pemulihan khas dapat menguasai kemahiran dengan lebih cepat dan mencapai objektif yang diharapkan. Pengurusan pemulihan khas ini mendahulukan kehendak dan keperluan pelajar, di samping itu pencapaian pelajar yang cemerlang menjadi keutamaan. "Murid Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" adalah teras perkhidmatan pemulihan khas sekolah ini.